Historia

BOX startade i maj 2014 av Jonas Bill, Stina Möller och Lars Mällberg som var delägare i det som tidigare hette Byggsystem AB Stenholm, helägt av Kvalitena. BOX har från start utvecklats organiskt genom nya medarbetare och projekt. Idag innehåller koncernen BOX Holding, dotterbolagen BOX Fastighetsutveckling, BOX Projektledning och BOX Bygg. 


BOX arbetar med projektutveckling, nyproduktion av bostäder, kommersiella uppdrag och arbetar i första hand som totalentreprenör.


Affärsidé

Vision

På BOX Bygg finns alltid professionalismen, humorn och omtanken och vårt mål är att vara ett familjärt företag som är spännande och roligt att arbeta för.

Vi uppnår våra mål genom enkla strategier. Byggbranschen är bedömd som omodern och ineffektiv och en av de sista branscherna som inte tagit till sig verktyg och processer som används i de flesta övriga branscher. Vi använder verktyg inom digitalisering, modellering, logistikhantering och automatisering. Väl definierade rutiner kring ekonomi, tid, logistik och KMA gör att vi inte behöver fundera över "icke värdeskapande processer"


Vi anställer personer med hög kompetens och potential.

Vi förser våra medarbetare med rätt förutsättningar för att genomföra sina arbetsuppgifter genom egen kunskap och genom att skapa team i projekten. Vi väljer den produktionsteknik och de systemlösningar som krävs för att projektet ska fungera utifrån affärsmässiga och tekniska förutsättningar. Vi har egna standardlösningar på alla byggdelar som inte behöver utformas i det enskilda projektet.

Strategi

Värdegrund

Vi kommunicerar tydligt vår uppförandekod baserad på ”noll-tolerans mot intolerans”. Är du prestigelös, nyfiken, öppen och vetgirig? Har du respekt för alla personers lika värde oberoende av hudfärg, religion, ålder, sexuell läggning och kön? Då kan du vara rätt person för att arbeta på BOX Bygg.


Alla medarbetare erbjuds företagshälsovård med regelbundna hälsoundersökningar. Vi uppmuntrar motion både på arbetstid och på fritiden. Återhämtning och motion är nyckeln till välmående personal. 


Företagshälsovård

Våra medarbetare

Vissa skeden i livet kan var svåra att pussla ihop. I möjligaste mån ser vi till att våra medarbetare kan klara både sin arbetsvardag och sitt privatliv genom att vara flexibla med arbetstider och hjälpa varandra då det kärvar till sig. Vi litar på våra medarbetares lojalitet mot sina arbetsuppgifter och arbetskamrater.


Arbetsmiljöfrågorna står högt på vår agenda. Vi arbetar både med ”hårda värden” frågorna som handlar om att minimera risken för att någon skadar sig i våra projekt och de mjuka värden som innefattar att människor ska trivas, må väl och utvecklas på BOX Bygg.
Oavsett arbetsuppgifter ska ingen komma till skada på BOX Bygg.

Arbetsmiljö

Kvalitet och miljö


Genom medvetna systemval och genom att inte kompromissa arbetar vi aktivt med att säkra kvaliteten i den färdiga produkten från den stund projektet startar. De viktiga miljöfrågorna hanterar vi genom egna minimum krav som bland annat innebär att vi endast använder Bästa-märkt i alla projekt. Vi bygger också gärna Svanenmärkt eller enligt BREAM och LEED.

Sedan starten 2014 har vi valt att vara vänföretag till Stockholms Stadsmission. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat och kläder. Men också till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.
Företagande gör skillnad och företag har därför ett stort ansvar i samhället.

BOX Bygg i samhället

En sund byggbransch

Vi arbetar för en sund byggbransch och är genom koncernens företag BOX Bygg medlemmar i Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening.