TRIFAM BYGGSTARTAR 380 LÄGENHETER I BROMMA, TECKNAR AVTAL MED BOX BYGG

TRIFAM BYGGSTARTAR 380 LÄGENHETER I BROMMA, TECKNAR AVTAL MED BOX BYGG

”Att få möjligheten att genomföra ett så här omfattande projekt är fantastiskt och innebär samtidigt att BOX kan fortsätta växa trots den lite osäkra bostadsmarknaden. Projektet passar oss och vår kompetens på alla sätt och vi ser verkligen fram emot de kommande tre åren” säger Jonas Bill, vd på BOX Bygg AB.

”Det här är Trifams första riktigt stora utvecklingsprojekt. Att rigga en stabil projektorganisation med lång erfarenhet av bostadsbyggande har varit en ledstjärna för oss från start. Med BOX Bygg som totalentreprenör lägger vi den sista pusselbiten för ett lyckat projekt” säger Niklas Gusting, vd på Trifam Fastigheter AB.

Faktaruta:

Trifam Fastigheter AB

Från 1960-talet har bolaget låtit uppföra kontors- och industrifastigheter för egen förvaltning. 2010 började bolaget även bygga bostäder för egen förvaltning.
Vår vision är: ”Nöjda hyresgäster i fullt uthyrda hus”
Vi erbjuder trygg och rationell fastighetsförvaltning, individuell hyresgästanpassning samt snabb och effektiv fastighetsskötsel.
Trifams fastighetsbestånd består av 7 kommersiella fastigheter med en uthyrbar area om c:a 80 000 kvm, en bostadsfastighet om 53 lägenheter samt en projektfastighet. Trifam har 8 medarbetare.

Hemsida: http://trifam.se
Kontakt: Niklas Gusting, VD
E-post niklas.gusting@trifam.se

BOX Bygg AB
BOX startades 2014. Sedan dess har många duktiga medarbetare börjat hos oss. 
Vår inriktning är byggnation av medelstora och större projekt, både inom bostadsproduktion och kommersiellt byggande. 
Vårt mål är att vara ett av Stockholms mest kompetenta och spännande fastighetsutvecklings- och byggföretag, både att jobba med och att jobba i. BOX ska ligga i framkant map effektivisering och utveckling av arbetsprocesser och produkt.
BOX har en strikt ”code of conduct” som kort kan sammanfattas ”Nolltolerans mot intolerans”.
 
Hemsida: www.boxbygg.se
Kontakt: Jonas Bill, VD
E-post jonas.bill@boxbygg.se
Tel: 0705904221

Baltic 8

https://lindbergstenberg.se/projekt/baltic

Bildlänkar
http://boxbyggsystem.se/V%C3%A5ra%20projekt/P%C3%A5g%C3%A5ende%20projekt/baltic.html