Södra Parken 1 Näsby slottspark

Södra Parken 1 Näsby slottspark

Niam har tecknat totalentreprenadavtal med BOX Bygg avseende projektet Södra Parken 1 i Näsby slottspark.
Totalentreprenad omfattande 4 punkthus om totalt 74 exklusiva bostadsrätter samt garage/källare på 4000 kvm.
Byggstart aug 2021 och färdigställande under hösten 2022.
Arkitekt är Brunnberg & Forshed.