Pressmeddelande Nytt byggbolag i Stockholm

Pressmeddelande Nytt byggbolag i Stockholm

Från vänster, Jonas Bill VD, Stina Möller företagsutveckling och rekrytering, Lars Mällberg entreprenadchef. Foto: BOX Bygg

Tre utbrytare från Veidekke startar nytt byggbolag i Stockholm 

– Stockholm växer med nära 40 000 människor per år. Ett stort antal unga människor skulle direkt flytta hemifrån om det fanns lägenheter som de hade råd att bo i. Vi ser en jättestor marknad framför oss, inte minst i Stockholm/Mälardalen där behovet av nya bostäder är skriande. Det säger Jonas Bill, VD för det nystartade byggbolaget BOX Bygg AB. 

– Målet för oss är att bli ett av Stockholms mest kompetenta och spännande byggföretag, både att jobba med och jobba i. Huvudfokus kommer att ligga på effektiv bostadsproduktion. Våra kunder kommer att bestå av allmännyttiga och privata bostadsutvecklare. Som en konsekvens av att Stockholm utvecklas ser vi också att det finns ett stort behov av kommersiellt byggande, hyresgästanpassningar mm. 

De tidigare Veidekke-medarbetarna Jonas Bill, Stina Möller och Lars Mällberg grundade BOX Bygg tillsammans med Kvalitena AB, ett bolag som bland annat är huvudägare till de noterade fastighetsbolagen D. Carnegie & Co. (publ.) Stendörren Fastigheter AB (publ.). Stina Möller svarar för företagsutveckling och rekrytering och Lars Mällberg är entreprenadchef. Under hösten började Victoria Lidfeldt som inköpschef, även hon med förflutet på Veidekke där hon hade samma befattning. 

Ytterligare sex nya medarbetare har nyligen anställts i BOX Bygg, samtliga i produktionsroller. 

– Att få möjlighet att utveckla ett byggbolag tillsammans med tre så erfarna byggare var avgörande vid beslutet att starta BOX Bygg, säger Kvalitena ABs vd Knut Pousette. 

– Veidekke-åren har varit mycket roliga och nyttiga, men när vi fick möjlighet att starta upp ”från scratch” med BOX Bygg, kunde vi inte motstå den. För att få fram en kostnadseffektiv och smart produkt kommer vi att vidareutveckla idén kring tidig involvering av projektets alla kompetenser. Målet är, som för alla seriösa byggare, en nöjd kund och felfria byggen. Man vill känna sig stolt när man lämnar över projektet. Sedan ska vi ha kul på vägen dit också! Att ha en solid delägare borgar för att vi står på stabil grund, säger Jonas Bill. 

Kontroll på bygget – ”Think inside the BOX” 

– Byggbranschen har inte råd att inte bli bättre både på tid och ekonomi. I vårt sätt att tidigt arbeta med tidplanering och modeller får vi både en effektivare byggprocess men också en bra säkring av kvalitet, miljö och, framförallt, arbetsmiljön. Vår idé är att alltid ha byggt projektet på pappret, eller i datorn, innan vi sätter spaden i backen. Platschefer och projektingenjörer är alltid med i planeringen. Genom att minska den totala byggtiden, binder projektet kapital kortare tid. Att vi även sätter stort fokus på slutkostnaden gör inte saken sämre för kunden, tillägger Lars Mällberg. 

De första projekten har startat 

– Vi har redan startat vårt första bostadsprojekt, Linjebussen 6, där vi ska bygga 48 nya lägenheter i Örby. Vår kund är Fastighetsförädlarna AB. Projektet står färdigt i februari 2016. Utöver detta har vi två kommersiella projekt igång. Idag har vi en orderstock på drygt 200 miljoner, påpekar Jonas Bill. 

Företaget med hög kompetens, engagemang och mänsklighet som vågar vara okonventionellt – Vi vet hur man bygger unika hus med nöjda kunder som resultat. Kompetens, personligt engagemang och mänsklighet är faktorer som ligger till grund för vårt sätt att tänka. Vi har många års erfarenhet av att driva projekt på ett effektivt och smart sätt, men också i att vara nyfikna och okonventionella och ha en tydlig och öppen dialog. Vår idé går ut på att erbjuda arkitektoniskt flexibla byggnader som med standardiserade komponenter gör att vi kan producera snabbt och kostnadseffektivt. Vi kommer naturligtvis att arbeta med de tekniska verktyg som finns tillgängliga idag och en aktiv, involverande, projekterings- och planeringsmetodik i form av VDC (virtuell projektering och produktion) säger Stina Möller. 

Ytterligare information: 

Jonas Bill, VD, BOX Bygg, tel. 070-590 42 21 

Stina Möller Thuresson, företagsutveckling, BOX Bygg, tel. 070-833 65 03 

Lars Mällberg, entreprenadchef, BOX Bygg, tel. 070-688 71 78 BOX BYGG

BOX BYGG