Om BOX

Historia

BOX startade i maj 2014 genom att Jonas Bill, Stina Möller och Lars Mällberg blev delägare i det som tidigare hette Byggsystem AB Stenholm, helägt av Kvalitena AB. BOX har från start utvecklats organiskt genom nya medarbetare och projekt. Idag innehåller koncernen BOX Holding, dotterbolagen BOX Fastighetsutveckling, BOX Projektledning och BOX Bygg. År 2018 sålde Kvalitena andelar till Fredrik Brodin, tidigare styrelseledamot i BOX Bygg, samt BOX anställda.

Affärsidé

BOX arbetar med projektutveckling, nyproduktion av bostäder och kommersiella lokaler samt anpassning av kommersiella lokaler. Vi arbetar i första hand som totalentreprenör.

Vision/Mål

Vårt mål är att vara ett av Stockholms mest kompetenta och spännande projektutvecklings- och byggföretag att jobba med och att jobba i. På BOX ska professionalismen, humorn och omtanken alltid kännas. Vi är och ska fortsätta vara ett familjärt företag där alla medarbetare erbjuds delägarskap.

Strategi

Vi uppnår våra mål genom enkla strategier - PROCESS: Byggbranschen är bedömd som omodern och ineffektiv, en av de sista branscherna som inte tagit till sig verktyg och processer som används i de flesta andra branscher. Vi tar detta på allvar och använder de verktyg inom digitalisering, modellering, logistikhantering och automatisering som finns tillgängliga (i en del fall ska vi vara ledande). Väl definierade rutiner kring ekonomi, tid, logistik och KMA gör att vi inte behöver fundera över ``icke-värdeskapande processer``. ORGANISATION: Vi anställer personer med stor kompetens och/eller stor potential. Vi förser våra medarbetare med rätt förutsättningar för att genomföra sina arbetsuppgifter genom egen kunskap och genom att skapar team i projekten. PRODUKT: Vi väljer den produktionsteknik och de systemlösningar som krävs för att projektet ska fungera utifrån affärsmässiga och tekniska förutsättningar. Vi har egna standardlösningar på alla byggdelar som inte behöver utformas i det enskilda projektet.

9

kvinnliga medarbetare

23

manliga medarbetare

8

talade språk

ålder 20-30
14%
ålder 30-40
33%
ålder 40-50
14%
ålder 50-60
38%