Nyhetsuppdatering från platschef Linda Lundegren i projekt Baltic Annedal

Nyhetsuppdatering från platschef Linda Lundegren i projekt Baltic Annedal

Idag avslutade jag dagen med träning för att fira en hård arbetsvecka. Så många timmar har lagts ner av kunskap, vilja och fint hantverk för att skapa fina fastigheter åt Trifam och nu också en förskola. Stora projekt kräver planering men än mer arbete för att få 160 man att arbeta enligt plan. Ju längre ifrån entreprenören jag är desto svettigare är det. Inte ordagrant men ändå. Det är såklart en hel del tandagnissel o problemlösning. Ibland även svett och tårar. Vi på BOX har nu lyckats leverera ytterligare en fastighet där Trifam nu får lämna över fina lokaler till barn och personal. Grattis Trifam och Norlandia förskolor. Och bakom resultatet finns många entreprenörers fina

hantverk. Ett ödmjukt TACK från oss på Projekt Baltic. NORLANDIA FÖRSKOLOR AB TRIFAM FASTIGHETS AB CASTELLA ENTREPRENAD AB Timblads Måleri Kungälvs Rörläggeri AB GK-VENTILATION AB Bravida Metos / Metos Group LW Sverige AB OLLE LIND GOLV AB HL Markservice AB