Nyheter

Kan artificiell intelligens användas för att reducera repetitiva, enformiga arbetsmoment under projektering? Det tror vi. Kan vi då få mer tid till att hitta bättre lösningar och kvalitetssäkra dem? Det tror...