Nyheter

Det internationella arkitekturmagasinet Archdaily rapporterar om Finch: Adaptative Plans: An Algorithm That Predicts Spatial Configurations och ställer frågan: Will Automation Affect Architects? Antagligen! Och därmed också resten av branschen. Läs artikeln här: https://www.archdaily.com/919339/adaptative-plans-are-here-an-algorithm- that-predicts-spatial-configurations?ad_name=flyout&ad_medium=News ...

Kan artificiell intelligens användas för att reducera repetitiva, enformiga arbetsmoment under projektering? Det tror vi. Kan vi då få mer tid till att hitta bättre lösningar och kvalitetssäkra dem? Det tror...