FASTIGHETSSVERIGE 9/1-2015

FASTIGHETSSVERIGE 9/1-2015

Tre personer med bakgrund i Veidekke startar ett nytt byggbolag, BOX Bygg, i Stockholm. I ägarbilden finns Kvalitena, huvudägare i Stendörren och D Carnegie. 
– Målet för oss är att bli ett av Stockholms mest kompetenta och spännande byggföretag, både att jobba med och att jobba i. Huvudfokus kommer att ligga på effektiv bostadsproduktion.