FACIT NÄRMAR SIG

FACIT NÄRMAR SIG

BOX samarbetspartner OM22 närmar sig lansering av FACIT 1.0
FACIT (ARTIFICIAL INTELLIGENT FACILITY CONSTRUCTION TERMINAL) beskrivs som ett AI-assisterat projekteringsverktyg för vvs-ingenjören.

FACIT kommer att bli ännu ett verktyg i BOX verktygslåda tillsammans med den tidigare utvecklade produkten AI-stödda FINCH3D.

Läs mer på 

https://om22.nu och

https://finch3d.se/