Uppförandekod

Vi kommunicerar tydligt vår uppförandekod baserad på ”noll-tolerans mot intolerans”. Är du prestigelös, nyfiken, öppen och vetgirig? Har du respekt för alla personers lika värde oberoende av hudfärg, religion, ålder, sexuell läggning och kön? Då kan du vara rätt person för att jobba på och med BOX!

Företagshälsovård, friskvårdsbidrag och motion på arbetstid

Alla medarbetare erbjuds företagshälsovård med regelbundna noggranna hälsoundersökningar. Vi uppmuntrar motion både på arbetstid (oftast 1 timmas gemensam träning per vecka) och på fritiden. För träningskort mm lämnar vi friskvårdsbidrag.

Medarbetare med frihet och eget ansvar

Vissa skeden i livet kan var svåra att pussla ihop. I möjligaste mån ser vi till att våra medarbetare kan klara både sin arbetsvardag och sitt privatliv genom att vara flexibla med arbetstider och hjälpa varandra då det kärvar till sig. Vi litar på våra medarbetares lojalitet mot sina arbetsuppgifter och arbetskamrater.

Arbetsmiljö

Arbetsmiljöfrågorna står på vår agenda varje dag. Vi arbetar både med de ”hårda” frågorna som handlar om att minimera risken för att någon skadar sig i våra projekt och de mjuka, att människor ska trivas, må bra och utvecklas hos oss. Oavsett arbetsuppgifter ska ingen skadas eller slitas ut på BOX!

Kvalitet och Miljö

Kvalitet och miljö är kul! Genom medvetna systemval och genom att inte kompromissa arbetar vi aktivt med att säkra kvaliteten i den färdiga produkten från den stund projektet föds. De viktiga miljöfrågorna hanterar vi genom egna minimikrav som bland annat innebär att vi endast använder BASTA-märkt i alla projekt. Vi bygger också gärna Svanenmärkt eller enligt BREAM och LEED.

BOX i samhället

Sedan starten 2014 har vi valt att vara vänföretag till Stockholms Stadsmission. Varje dag gör Stockholms Stadsmission skillnad för människor som lever i utsatthet i staden. Vårt stöd bidrar till akuta insatser såsom mat och kläder. Men också till att människor får känna gemenskap och får kraft och motivation att förändra sina liv. Tillsammans gör vi Stockholm till ett mänskligare samhälle för alla.”Företagande gör skillnad och företag har därför ett stort ansvar i samhället. Som byggare ansvarar vi för det vi bygger och vår egen personal men också för hur de underentreprenörer vi anlitar tas emot och har det i våra projekt.

Människor på flykt

Världen brinner, de som kan flyr. På BOX gör vi det lilla vi kan genom att delta i de olika programmen för integrering av ingenjörer som flytt till Sverige.

En sund byggbransch

Vi arbetar för en, på alla sätt, sund byggbransch och är genom koncernens företag Grundboxen medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening.