BOX BYGG Utför renovering av fastigheten 3316 Fjärdingen med Uppsala Slott som närmsta granne

BOX BYGG Utför renovering av fastigheten 3316 Fjärdingen med Uppsala Slott som närmsta granne

BOX Bygg utför renovering av fastigheten 3316 Fjärdingen med Uppsala Slott som närmsta granne. BOX Bygg ytskicktsrenoverar 30 st lägenheter och nybildar ytterligare 10 st lägenheter i fastigheten och bostadsrättsföreningen Uppsala Slottsgränd bildas.

Dessa planeras stå klara för inflytt i slutet av sommaren/tidig höst 2022