Äntligen får Nykvarn kommun ett nytt kommunhus

Äntligen får Nykvarn kommun ett nytt kommunhus

Äntligen får Nykvarn kommun ett nytt kommunhus.

BOX Bygg har fått i uppdrag av SBB att på totalentreprenad utföra en om- och nybyggnad av kommunhuset i Nykvarn Centrum. Entreprenaden omfattar 1 000 kvm ombyggnad och 2 000 kvm nybyggnad. Byggstart är planerat till december i år och byggtiden är 13 månader.

Entreprenaden utförs i samverkan med SBB.