Vega 11 Kvarter Slänten

Vega 11 Kvarter Slänten

Första fasaderna resta i kvarter slänten i Vega. Foto: BOX Bygg

Se hur fin våra fasader blir i kvarter slänten i Vega.