Tempelriddarorden Bredäng

Tempelriddarorden Bredäng

Projekt Tempelriddarorden.
Beställare: Hemsö Fastighets AB
Byggstart: 2023-03-01
Färdigställande: 2025-02-01

Tempelriddaren är ett vårdboende bestående av två huskroppar med plats för ca 70 boenden totalt.