OM22 och BOX Bygg i samarbete och utveckling av ny programvara för automatisering av installationsprojektering – FACIT 1.0

OM22 och BOX Bygg i samarbete och utveckling av ny programvara för automatisering av installationsprojektering – FACIT 1.0

OM22 och BOX Bygg arbetar med utveckling av en applikation som med hjälp hashtag#AI kommer att underlätta mycket av det idag förekommande arbetsmoment inom installationsteknik.
Denna applikation heter FACIT och syftar till att erbjuda ett alternativ till det idag ofta decentraliserade arbetsflödet, detta med en gemensam intelligent

projektplattform som bättre kan strukturera och hantera informationsflödet samt effektivisera och automatisera många av idag förekommande processerna inom installationsteknik. Applikationen bygger bland annat på att nyttja den inbäddade informationen i 3D-modeller i formatet IFC.

Vi har erhållit ekonomiskt stöd från ALMI och Boverket för att utveckla FACIT plattformen. Arbetet fortskrider enligt tidplan och planerad release för denna är Q4 2020, en betaversion är planerad till Q2.