OM JÄMSTÄLLDHETEN I BYGGBRANSCHEN

OM JÄMSTÄLLDHETEN I BYGGBRANSCHEN

Byggnads rapport om läget på landets byggprogram visar på något viktigt och väldigt trist.

https://www.byggnads.se/aktuellt/2019/atta-av-tio-tjejer-vittnar-om- machokultur-pa-byggprogrammen/

Alla i byggbranschen har ansvar för att ändra på detta, män och kvinnor. Det är inte lätt men för egen del tror jag att det gäller att vara tydlig och

ihärdig.
Det gäller både att hitta ett sätt att punktera de ”oskyldiga” skämten direkt och att ta de tunga samtalen, enskilt.
Aldrig ge sig.

På BOX Bygg kör vi ”nolltolerans mot intolerans” (detta gäller självklart också för personer med annan kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning etc.). Vi har 30% kvinnliga medarbetare (ökar gärna den andelen) och i årets medarbetarenkät svarar 99% att ”kvinnor och män behandlas jämlikt på våra arbetsplatser”.

Vi är ganska nöjda men satsar på 100% nästa år! //Stina Möller Opedal (arbetat i branschen i 30 år)