Kan arkitektyrket automatiseras?

Kan arkitektyrket automatiseras?

Det internationella arkitekturmagasinet Archdaily rapporterar om Finch: Adaptative Plans: An Algorithm That Predicts Spatial Configurations

och ställer frågan: Will Automation Affect Architects? Antagligen! Och därmed också resten av branschen. Läs artikeln här:

https://www.archdaily.com/919339/adaptative-plans-are-here-an-algorithm- that-predicts-spatial-configurations?ad_name=flyout&ad_medium=News