Grytan 6

Grytan 6

Äntligen får Nykvarn kommun ett nytt kommunhus.
BOX Bygg har fått i uppdrag av SBB att på totalentreprenad utföra en om- och nybyggnad av kommunhuset i Nykvarn Centrum.
Entreprenaden omfattar 1 000 kvm ombyggnad och 2 000 kvm nybyggnad.
Byggstart är planerat till december i år och byggtiden är 13 månader.
Entreprenaden utförs i samverkan med SBB.
Arkitekt Gatun Arkitekter
Totalentreprenad
Byggstart Februari 2020
Pågående