Pressmeddelanden

Tre personer med bakgrund i Veidekke startar ett nytt byggbolag, BOX Bygg, i Stockholm. I ägarbilden finns Kvalitena, huvudägare i Stendörren och D Carnegie. - Målet för oss är att bli ett av Stockholms mest kompetenta och spännande byggföretag, både att jobba med och att jobba...

Utbrytare från Veidekke startar eget. De tidigare Veidekke-medarbetarna Jonas Bill, Stina Möller och Lars Mällberg har grundat BOX Bygg tillsammans med Kvalitena AB. Fokus ligger på projekt och bostadsproduktion i Stockholm och Mälardalen. BOX Bygg AB startades år 2014 av Jonas Bill, Stina Möller och Lars...

Från vänster, Jonas Bill VD, Stina Möller företagsutveckling och rekrytering, Lars Mällberg entreprenadchef. Foto: BOX Bygg Tre utbrytare från Veidekke startar nytt byggbolag i Stockholm  – Stockholm växer med nära 40 000 människor per år. Ett stort antal unga människor skulle direkt flytta hemifrån om det fanns...