BOX söker medarbetare till nya projekt

BOX söker medarbetare till nya projekt

BOX växer och söker duktiga platschefer och projektingenjörer

Vi har nya spännande projekt i Bromma, Haninge, Bålsta och Nykvarn. Om nedanstående stämmer på dig vore det trevligt att träffas för att få berätta mer:

Platschef

Det ska vara kul att vara platschef på BOX Bygg. Din roll i projektet är central. Samtidigt som du har ett stort eget ansvar och frihet att utforma projektet ska du känna att du får det stöd du behöver från kompetenta medarbetare.

Du kanske är något av en ”tekniknerd”? Brinner för projektekonomi, planering, teknik och logistik. På BOX passar det bra!

Du är kundorienterad, affärsinriktad och tycker om människor och att leda arbetet på en byggarbetsplats.Våra etableringar ska vara trevliga och välkomnande. Våra arbetsplatser ska vara välstädade och säkra för alla i och runt projektet.

I grunden har du en byggteknisk utbildning på gymnasie- och/eller högskolenivå. Vi tror att du har minst tre års erfarenhet från motsvarande befattning och kompetens inom bostadsutveckling och bostadsbyggande.

Som platschef ingår följande arbetsuppgifter:

Ekonomi

 • Upprätta budget tillsammans med projekt-/entreprenadchef
 • Följande uppgifter utförs tillsammans med projektingenjör:
 • Kontinuerlig uppföljning av projektekonomin
 • Medverka vid prognosarbete
 • Kontera lev/UE fakturor
 • Hantera ÄTA
 • Medverka vid upphandling av UE/LEV

Tid/Logistik

 • Upprätta produktionstidplan tillsammans med projektchef

Följande uppgifter utförs tillsammans med projektingenjör:

 • Upprätta APD-/och TA-plan
 • Upprätta 3 v tidplaner
 • Ansvara för avstämning av tidplaner
 • Ansvara för basmöte (veckomöte)
 • Ansvara för UE-möte (varannan vecka)
 • Upprätta besiktningsplan
 • Närvara vid besiktning

Arbetsmiljö

 • BAS-U ansvar
 • Leda skyddsronder

Följande uppgifter utförs tillsammans med projektingenjör:

 • Ansvara för att arbetsplatsrutiner efterföljs
 • Ansvara för att skyddsutrustning används

Kvalitet/Miljö

 • Ansvara för att UE upprättar egenkontroller
 • Medverka vid de kvalitetsmöten som KA ansvarar för
 • Utföra förbesiktningar

Projekt-/entreprenadingenjör

Att arbeta som projekt- och entreprenadingenjör på BOX ska vara kul och omväxlande. Du kanske är något av en ”tekniknerd”? Brinner för nyckeltal, ekonomi, tidplanering, 3D eller teknik? På BOX passar det bra!

Hos oss är du är involverad i alla frågor som rör projektet. Tillsammans med våra projekteringsledare och platschefer är du med och formar projektets förutsättningar. Du arbetar med planering, inköp, kundkontakter och kontraktsadministration tillsammans med platschef nära produktionen. Kanske bistår du också platschefen med produktionsledning på arbetsplatsen. Entreprenadingenjören medverkar vid bygg- och ekonomimöten samt deltar aktivt i uppföljning av projekt. I rollen ingår även att delta vid anbudskalkylering för olika projekt.

Branscherfarenhet är viktigt och byggrelaterad högskole- eller civilingenjörsutbildning är en fördel men inget krav.

Vi söker dig som är bygg- eller civilingenjör. Vi tror att du har minst 3 års erfarenhet av liknande roll alternativt från entreprenadverksamhet som arbetsledare, inköpare eller platschef. Du har goda kunskaper i Officepaketet och kommer att arbeta med it system för 3D-modellsamordning, mängdavtagning tidplanering etc (har du inte erfarenhet av detta ordnar vi utbildningar internt).

Som projekt-/entreprenadingenjör kan följande arbetsuppgifter ingå:

Ekonomi

Följande uppgifter utförs tillsammans med platschef:

 • Kontinuerlig uppföljning av projektekonomin
 • Medverka vid prognosarbete
 • Kontera lev/UE fakturor
 • Hantera ÄTA
 • Medverka vid upphandling av UE/LEV

Tid/Logistik

Följande uppgifter utförs tillsammans med platschef:

 • Upprätta produktionstidplan
 • Upprätta APD-/och TA-plan
 • Upprätta 3 v tidplaner
 • Ansvara för avstämning av tidplaner
 • Ansvara för basmöte (veckomöte)
 • Ansvara för UE-möte (varannan vecka)
 • Upprätta besiktningsplan
 • Närvara vid besiktning

Arbetsmiljö, kvalitet, miljö

Följande uppgifter utförs tillsammans med platschef:

 • Ansvara för att arbetsplatsrutiner efterföljs
 • Ansvara för att skyddsutrustning används
 • Utföra egenkontroll