BOX + INNOVATION = SANT

BOX + INNOVATION = SANT

Kan artificiell intelligens användas för att reducera repetitiva, enformiga arbetsmoment under projektering? Det tror vi.
Kan vi då få mer tid till att hitta bättre lösningar och kvalitetssäkra dem? Det tror vi också.

Vi startar två högintressanta innovationsprojekt på BOX

  • Nyttjande av artificiell intelligens för optimering av bostadsprojekt i samarbete med Wallgren Arkitekter
  • Artificiell Intelligensbaserad projektplattform i samarbete med Svebim (svenskt bygg och installationsmaterialindex)

BOX bidrar med entusiasm, erfarenhet av projekterings-/produktionsprocess och en trevlig arbetsmiljö.

Båda projekten har erhållit stöd från Boverkets program för innovativt och hållbart byggande.

Mer information kommer löpande på våra olika kommunikationskanaler!